.

.

Zázemí klubu

Hřiště má standardní rozměr 55 x 110 m. V roce 2007 došlo k celkové rekonstrukci povrchu, byla nově vyrovnána a zatravněna celá fotbalová plocha. V jeho těsné blízkosti (kolmo na jižní straně) je umístěno umělá tráva. Součástí areálu jsou 3 tribuny pro diváky a množství laviček. Počet diváků k sezení je cca 300.

Tenisové kurty

V roce 1999 byly v obci vybudovány dva tenisové kurty s umělým povrchem, které mohou sloužit k širokému sportovnímu vyžití. Na tomto speciálním povrchu lze bez problémů hrát i volejbal či nohejbal. Kurty jsou vybaveny i street-ballovým košem.

Součástí areálu je také odrazová stěna pro trénování tenisu jednotlivcem.


Podmínky vstupu na UMT

- všichni účastníci se musí řídit provozním řádem včetně pokynů, které obdrží před vstupem na plochu UMT

- přednostní právo na využívání ÚMT mají všechna družstva SK PASEKA

- na umělou plochu je povolen vstup pouze v kopačkách s lisovanou podrážkou, v kopačkách s gumovou podrážkou (tarfy), v gumotextilkách a v běžecké obuvi (botasky, tenisky...). Ne v kopačkách s kovovými nebo tvrdými plastovými kolíky

- subjekt, který nebude mít uhrazenou platbu za pronájem předem, nebude vpuštěn na plochu hřiště

- za odložené věci provozovatel neručí

Umělá tráva

Užívat sportovní zařízení mohou pouze osoby konající sportovní činnost na jednotlivých plochách, určené k jednotlivým činnostem.

Vše na vlastní nebezpečí !!

Užívání hřiště umělka je výhradně pro členy SK, základní školy, školky a sportovce z Paseky.Pro cizí zájemce činí poplatek 400 kč/1 hodina, při použití umělého osvětelní 600 kč/1 h. Nerespektování tohoto zákazu, bude řešeno pod pokutou 500Kč, za nezletilé osoby pokutu platí zákonný zástupce. Kontrolu tohoto upozornění provádí členové výboru tj. SK Paseka